Portálhírek


Available courses

A PSZÜ képzés  előírásának megfelelően  adózási problémák felismerése, megoldása és a szükséges adók megállapítása

Gyakorlófeladatok

Makroökonómia, jogi ismeretek és marketing

A 13/a osztály részére az adótan ismeretek kerülnek feldolgozásra. 2020. novemner 11.-től kerúlnek fel az anyagok

A tanulók felkészítést kapnak az áruforgalomhoz kapcsolódó tervezési, irányítási és elemzési feladatokból. Emellett kiemelten fontos, hogy a tanulók az elmélethez kapcsolódóan képesek legyenek az adózáshoz, a készletezéshez, a forgalomhoz, a költségekhez és az eredményhez kapcsolódó számítási feladatok szakszerű elvégzésére, illetve kimutatások, elemzések készítésére és mutatók meghatározására, értelmezésére és a pénzforgalomhoz és áruforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok kitöltésére.


Kapcsolattartó emailcím: ooo.olga1@gmail.com

Ssz.

Témakörök

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

1.      

Követelmények ismertetése

 

Ismerje meg a tanév rendjét,
ismerje meg a tanmenetet,
Legyen tisztában az értékelés rendjével és a taneszközökkel.

 

Információt gyűjt, kezel, tárol.

2.      

Statisztika alapfogalmai

Tanulók általános ismereteinek felmérése

Áttekintő képesség

3.      

Statisztika alapfogalmai

A statisztika fogalma, ágai

Áttekintő képesség, ismeretek bővítése

4.      

Statisztika alapfogalmai

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői, információszerzés forrásai, eszközei

Áttekintő képesség, ismeretek bővítése

5.      

Statisztika alapfogalmai

Statisztikai sorok, táblák és ezek formai és tartalmi követelményei

Áttekintő képesség, ismeretek bővítése

6.      

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei

Áttekintő képesség, ismeretek bővítése

7.      

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Dinamikus viszonyszámok, bázis és lánc viszonyszám

Áttekintő képesség, ismeretek bővítése

8-15.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Gyakorlati példák és ezek értelmezése a dinamikus viszonyszámok segítségével

Elemző készség

16.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Megoszlási viszonyszám

Ismeretek bővítése

17-23.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Gyakorló feladatok és ezek értelmezése a megoszlási viszonyszám segítségével

Elemző készség, ismeretek elmélyítése

24.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Intenzitási viszonyszámok jellemzői, fajtái és ezek összefüggései

Ismeretek bővítése

25-35.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Gyakorlati példák az intenzitási viszonyszámok körében

Elemző készség

36

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Összefoglalás

Áttekintő készség

36.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Számonkérés

Tudás ellenőrzése

37.

Viszonyszámok és alkalmazásuk

Dolgozat kiértékelése

Tudás értékelése

38.

Középértékek és alkalmazásuk

Középértékek fogalma, fajtái, számítási módjai

Ismeretek bővítése

39.

Középértékek és alkalmazásuk

Helyzeti középértékek, módusz és a medián

Ismeretek bővítése

40.

Középértékek és alkalmazásuk

Számított középértékek, számtani átlag, súlyozott számtani átlag

Ismeretek bővítése

41-44.

Középértékek és alkalmazásuk

Mennyiségi sorok elemzése középértékekkel

Elemző készség

45.

Középértékek és alkalmazásuk

Harmónikus átlag, kronologikus átlag

Ismeretek bővítése

46

Középértékek és alkalmazásuk

Mértani átlag

Ismeretek bővítése

47-66

Középértékek és alkalmazásuk

Idősorok elemzése középértékekkel

Elemző készség

67.

Középértékek és alkalmazásuk

Összefoglalás

Áttekintő képesség

68.

Középértékek és alkalmazásuk

Számonkérés

Tudás ellenőrzése

69.

Középértékek és alkalmazásuk

Dolgozat értékelése, zárás

Tudás értékelése

70.

Indexszámítás

Forgalom nagyságának meghatározása, ezek nagyságára ható tényezők

Ismeretek bővítése

71.

Indexszámítás

Értékindex számítása és értelmezése

Ismeretek bővítése

72-77.

Indexszámítás

Gyakorló feladatok az értékindexek segítségével

Elemző készség

78.

Indexszámítás

Árindex számítása és értelmezése

Ismeretek bővítése

79-85.

Indexszámítás

Gyakorló feladatok az árindex segítségével

Elemző készség

86.

Indexszámítás

Volumenindex számítása és elemzése

Ismeretek bővítése

86-93.

Indexszámítás

Gyakorló feladatok a volumenindex segítségével

Elemző készség

94-104.

Indexszámítás

Súlyozott indexek és azok értékelése

Elemző készség

105.

Indexszámítás

Összefoglalás

Áttekintő készség

106.

Indexszámítás

Számonkérés

Tanultak ellenőrzése

107.

Indexszámítás

Dolgozat értékelése

Tanultak értékelése

108.

Indexszámítás

Tanulmányok lezásása

Tudás értékelése


Kedves Diákok!

A mai óra anyagát csatoltam. Kérlek benneteket, hogy küldjétek el a füzetbe jegyzetelt feladatmegoldást. Csütörtökön várlak benneteket discordon.


Üdvözlettel:

Lukács Ernő